Projekcja filmu "Politiki kouzina" w kinie Kinematograf

16 czerwca 2018 r. udało się po raz pierwszy w Polsce zorganizować pokaz filmu Πολίτικη κουζίνα, jednego z największych, moim zdaniem, dzieł greckiej kinematografii współczesnej. Projekcja odbyła się za zgodą, wiedzą i z pomocą twórców filmu, oraz dzięki otwartości i wsparciu ze strony pracowników Kina Kinematograf w Łodzi. Πολίτικη κουζίνα to film nagrodzony aż 10 nagrodami na Festiwalu w Salonikach. Po raz pierwszy widziałam go w Grecji wiele lat temu. Zrobił na mnie wielkie wrażenie. Byłam bardzo zdziwiona, że nigdy nie był pokazany w Polsce, nikt tego filmu jak dotąd nie przetłumaczył na język polski, a ja bardzo chciałam, żeby moi słuchacze mogli go obejrzeć... przecież w grupie zaawansowanej jest tylko kilka osób, więc wersja polska była konieczna. Postanowiłam dopiąć swego. Kilka miesięcy zajęło mi uzyskanie zgody na projekcję, sama też podjęłam się przetłumaczenia podpisów, i muszę podkreślić, że był to dla mnie prawdziwy zaszczyt.

Na projekcję filmu przyszło tak dużo ludzi, że trzeba było donosić krzesła, a i tak wiele osób siedziało na podłodze. Byłam bardzo szczęśliwa, film wszystkim się podobał.

Po filmie odbyła się krótka dyskusja, w której wzięli udział specjaliści: dr Ewa Janion z Uniwersytetu Warszawskiego – filolog nowogrecki, oraz dr Zosia Rzeźnicka i prof. Maciej Kokoszko z Uniwersytetu Łódzkiego, bizantynolodzy, znawcy dietetyki i kuchni greckiej antycznej i bizantyńskiej.